Historien bag MHVJ

Historien bag MHVJ

MHVJ er stiftet sidst i 1960’erne, hvor størsteparten af Danmarks lokale jernbanenet blev nedlagt. Veteranjernbanen har siden dengang samlet interessant, historisk jernbanemateriel med det formål, at bruge dette materiel i et aktivt og levende museum.


Mariager-Faarup-Viborg Jernbane – MFVJ

Strækningen, som MHVJ i dag befarer, er oprindeligt jernbanen mellem Mariager over Faarup til Viborg.

Banen blev åbnet i 1927 som den sidste af de danske privatbaner, og den kørte de følgende 39 år, indtil driften blev indstillet 31. marts 1966.

Strækningen fra Mariager til Fårup blev efterfølgende overtaget af Mariager Kommune for at sikre banetransport af gods til havnenes kunder. I de følgende godt 20 år blev der ved DSBs foranstaltning kørt godstog til Mariager.

 

MT med dagens godstog i 1968
MT med dagens godstog i 1968

MHVJ stiftes

De første tanker om en veteranbane på strækningen ved Mariager og Handest dukkede op i midten af 1960-erne. Få år før var Danmarks første veteranjernbane mellem Maribo og Bandholm åbnet på Lolland.

Som sædvanligt mødes nye tanker jo med skepsis, så det var hårde odds arbejdsgruppen under Dansk Jernbane-Klub arbejdede under. Det var ikke fordi man satte sit lys under en skæppe: Man foreslog at stå for daglig kørsel mellem Mariager og Fårup, men disse planer blev (nok heldigvis) ikke ført ud i livet.

Et andet forslag gik på at lave søndagskørsel for turisterne i sommerhalvåret. Dette forslag bakkede Mariager Kommune op allerede i 1966 ved at stille sporet gratis til rådighed for veterantog, på de dage i ugen, hvor sporet ikke blev brugt til godstog.

I løbet af 1966 fik man også fat i et lokomotiv: VLTJ 7, og det kunne, i første omgang, komme indendørs i MFVJs remise i Mariager. Remisen blev dog solgt til privat industri, og banens medlemmer lærte i de følgende 16 år, hvordan man arbejder udendørs.

Klar til åbning 1968

Året 1967 blev brugt til både at arbejde på materiellet men også til at få det formelle på plads. Dette arbejde troede man var på plads i løbet af 1967, og der blev planlag åbning af banen 16. juni 1968. Der er dog meget papirarbejde for at drive jernbane, men der skal også være lovhjemmel!

Kort tids, faktisk meget kort tid, før den planlagte åbning, konkluderede Trafikministeret, at der ikke var lovhjemmel til at drive veteranjenbane på den planlagte måde (MBJ, der jo åbnede i 1962 kørte på Lollandsbanens koncession, så forholdende der var anderledes).

Det lykkedes dog bl. a. med bistand fra det lokale folketingsmedlem Otto Mørch at få trafikminister Ove Guldberg til at fremsætte det nødvendige lovforslag til Lov om veteranbaner.

Loven nød fremme i Folketinget, og man troede nu, at alt var klart. Men så kom den næste malurt i bægret: En voldsom stor forsikringspræmie. For at køre nogle tog om søndagen ville Lloyds have kr. 25.000 om året. Sammenlign dette med, at den netop nedlagte Randers-Hadsund Jernbane, der kørte hver dag, kunne nøjes med kr. 16.000 om året.

Mens der således ikke var kørsel på “hjemmebane”, s var der heldigvis brug for veterantog rundt omkring på strækninger, hvor man kunne køre med DSBs støtte.

Det lykkedes dog at komme til at køre på MHVJ i 1969, da man tegnede en en-dags forsikring, og man kørte Randers-Mariager-Randers.

Endelig lykkedes det

Hen over vinteren 1969/70 var det lykkedes at få forsikringsspørgsmålet på plads, og den 2. maj 1970 kunne Mariagers borgmester Ib Frederiksen og amtsborgmester Robert Svane Hansen klippe båndene over og erklære MHVJ åbnet.