Lys forude for sæson 2016

Arbejdet med at få fornyet driftstilladelsen har nået en milepæl med et omarbejdet og simplificeret sikkerhedsreglement, der nu er fremsendt til Trafik- og Bygningsstyrelsen.

Repræsentanter for MHVJ deltog i begyndelsen af november 2015 i et møde hos Trafik- og Byggestyrelsen for at søge afdækket, hvilke krav der stilledes for atter at opnå tilladelse til drift af veteranbane. Endvidere blev der orienteret omkring praktiske forhold vedrørende det videre forløb.

En gruppe medlemmer har siden da arbejdet på dels at ændre dele af det bestående materiale omkring jernbanesikkerhed, dels at udarbejde nyt supplerende materiale.

Under vejs i processen har der været kontakt til andre veteranbaner for at udveksle erfaringer og søge inspiration.

Arbejdet har været ganske omfattende, men materialet er nu færdiggjort og afsendt i uge 1 til Trafik- og Byggestyrelsen.

MHVJ’s bestyrelse forventer, at en ny godkendelse kan foreligge til foråret.

Under forudsætning af en driftstilladelse indledes sæsonens kørsel med plantog som vanligt den sidste søndag i maj, i år søndag d. 29. maj. Desuden er de første bestillinger på særtog i den kommende sæson allerede modtaget.

Skriv et svar

Din e-mailadresse vil ikke blive publiceret.