Den største togdag på veteranbanen

Den største togdag på veteranbanen

Med 836 passagerer på én dag blev Den store Togdag på veteranbanen i Mariager søndag ikke kun Den store Togdag, men den største af slagsen indtil nu.

Rigtig mange udenlandske turister og tog-entusiaster gjorde stationen og togene til noget af et Babylon. Grupper af entusiaster fra Storbritannien, Holland og Tyskland var ligesom tidligere kommet til Danmark for at opleve Den store Togdag, og samtidig havde banen besøg af turister fra i hvert fald Italien, Spanien, Frankrig, Norge, Kina og Sverige på dagen.

”Vi er begejstrede over den store interesse for arrangementet fra lokal side, men også regionalt, fra turister og i internationale kredse”, siger Max Rasmussen, der hvert år er med til at planlægge Den store Togdag. Ideen er slået an: Mariager-Handest Veteranjernbane har Danmarks største samling af køreklart materiel fra lokalbanerne, og vi har som den eneste veteranbane i Danmark mulighed for at vise flere tog ude at køre på samme tid. Det bruger vi til én gang om året at vise alt ude at rulle på en og samme dag.

Så banens to køreklare damplokomotiver blev luftet sammen med det røde diesellokomotiv, de tre teaktræsbeklædte Triangel-motorvogne og ikke mindst ”Den røde rubin”, skinnebussen fra 1952, der netop er taget i brug igen efter 37 år i remisen og en totalrenovering. Tilsammen kørte banens lokomotiver og motorvogne søndag hele 459 km frem og tilbage mellem Mariager og Handest – selv om der kun er 17 km!

Årets nyhed, skinnebussen, vakte mange minder hos vore danske gæster, og interessen for at køre med den var så stor, at det i et par af dagens fem ture med skinnebussen blev noget trangt – i modsætning til alle banens andre køretøjer kan man ikke ”bare” hænge en ekstra vogn på skinnebussen, for der eksisterer pr. 2017 kun én påhængsvogn til skinnebusser i Danmark – og den er ikke køreklar”, konstaterer Anders Riis, der dagen igennem havde travlt med billetsalget i Mariager.

For banens godt 50 ulønnede medarbejdere er Den store Togdag en kraftpræstation, hvor alle hænder er i sving fra længe før dagen med de mange opgaver med såvel planlægning som nødvendige reparationer, klargøring og kørsel. Gennem en stor indsats fra alle sider forløb dagen gnidningsfrit og efter planen.

”Vi takker for den store interesse og fortsætter med at køre lørdage og søndage august ud – og, ikke at forglemme, hele seks af de ni dage i efterårsferien! Indtil nu har veteranbanen – trods vejret – generelt haft en rigtig god sæson med fin søgning til togene både på ”egne” billetter og i Trekantruten. Her kombinerer mange togturen gennem det fantastiske landskab med en dejlig fjordtur med ”Svanen”. Vi håber at sæsonen fortsætter sådan”, siger Max Rasmussen.

 

Modelbane i Handest

Modelbane i Handest

Veteranbanen har fået opstillet et modelbaneanlæg, Handest. Modelbanestrækningen går fra Frugtplantagen trinbræt til Handest station og forløber i hele pakhusets længde på Handest station.

Handest station

Det er folk fra Modelbaneklubben “Gudenåen” i Randers der har opstillet anlægget, man kan læse mere om klubben her: Gudenåen modelbaneklub

Du kan se flere billeder fra anlægget i galleriet.

Køb billetter on-line

Køb billetter on-line

Selv om vi hos Mariager – Handest Veteranjernbane nyder at bringe vores gæster tilbage i tiden, hvor alting ikke gik så stærkt, så har de moderne tider dog også visse fordele.

Det er således nu muligt at forudbetale billetter til togene on-line på Visit Mariagerfjords hjemmeside.

Nu er sådanne “moderne internet-billetter” jo, i vores øjne, ikke “rigtige billetter“, så når man medbringer den udskrevne kvittering (og det SKAL man), så skal den ombyttes på Veteranbanens billetkontor til “rigtige” Edmonsonske billetter.

MHVJs forbindelse til omverdenen

MHVJs forbindelse til omverdenen

Siden MHVJ’s start i 1970 har det været muligt at køre tog fra Mariager til resten af landet, ligesom det selvfølgeligt var muligt at komme en anden vej. Men denne mulighed er nu i praksis ophørt.

Banedanmark har i forbindelse med vedligeholdelsen af banenettet ønsket at nedlægge sidesporene i Fårup, og i den forbindelse er det naturligt også at kigge på sporforbindelsen til MHVJ, og der har været forespørgsel til MHVJ og banens ejer, Mariagerfjord Kommune, om denne forbindelse.

MHVJ har for nogle år siden besluttet, at vi ikke vil køre veterantog på ”de lange skinner”, altså på det åbne jernbanenet. Der er mange grunde til denne beslutning. Det er MHVJs opfattelse, at det ikke er blevet lettere de senere år. Dels er det blevet sværere at finde ledige kanaler til vores relativt langsomme tog, men kravene til personalet, materiellet og ikke mindst, sikkerhedsstyringen (et meget omfattende papirarbejde) er også blevet skærpet væsentligt. Samtidigt har efterspørgslen heller ikke har været som tidligere. Her til kommer også kravet om, at på strækninger med hastigheder over 120 km/t, må der ikke være passagerer i vogne med åbne endeperroner, hvilket MHVJ har på de fleste af vores vogne.

Sporet mellem Handest og Fårup trænger også til en omfattende renovering. Det er ikke et stykke af banen, som er særligt anvendt i forbindelse med driften af MHVJ. Faktisk har der i en længere årrække ofte kun kørt et par tog på strækningen i løbet af et år.

Det er i lyset af disse omstændigheder, at MHVJ har besluttet at fokusere på ”kerneforretningen”, nemlig kørslen mellem Handest og Mariager. Det vil dog være formålstjenligt at beholde et stykke af sporet ned til den tidligere overkørsel 379, der er beliggende tæt på det sted, hvor jernbanerne deler sig. Med dette stykke opnås også mulighed for at henstille materiel i kortere eller længere tid, uden at det genere driften.

Når MHVJ så overgår til at blive en jernbane uden forbindelse til det åbne jernbanenet, så kan vi flytte nogle ressourcer over fra at kæmpe med papirarbejdet og til at arbejde med det, som er foreningens egentlige formål: restaurering og kørsel med veterantog.

Lys forude for sæson 2016

Lys forude for sæson 2016

Arbejdet med at få fornyet driftstilladelsen har nået en milepæl med et omarbejdet og simplificeret sikkerhedsreglement, der nu er fremsendt til Trafik- og Bygningsstyrelsen.

Repræsentanter for MHVJ deltog i begyndelsen af november 2015 i et møde hos Trafik- og Byggestyrelsen for at søge afdækket, hvilke krav der stilledes for atter at opnå tilladelse til drift af veteranbane. Endvidere blev der orienteret omkring praktiske forhold vedrørende det videre forløb.

En gruppe medlemmer har siden da arbejdet på dels at ændre dele af det bestående materiale omkring jernbanesikkerhed, dels at udarbejde nyt supplerende materiale.

Under vejs i processen har der været kontakt til andre veteranbaner for at udveksle erfaringer og søge inspiration.

Arbejdet har været ganske omfattende, men materialet er nu færdiggjort og afsendt i uge 1 til Trafik- og Byggestyrelsen.

MHVJ’s bestyrelse forventer, at en ny godkendelse kan foreligge til foråret.

Under forudsætning af en driftstilladelse indledes sæsonens kørsel med plantog som vanligt den sidste søndag i maj, i år søndag d. 29. maj. Desuden er de første bestillinger på særtog i den kommende sæson allerede modtaget.