Sporarbejde næsten færdig

Sporarbejde næsten færdig

Der har været gang i sporarbejdet hos MHVJ omkring remisen i Mariager.

Der har i mange år været problemer med at området er meget fugtigt, men nu er der lagt nogle nye dræn og det ser ud til at have hjulpet rigtig meget.

Området er nu næsten ved at være færdigt og klar til igen at kunne køre på.

Kultur på skinner

Kultur på skinner

Et samarbejde mellem veteranbaner, Sporvejsmuseet og Danmarks Jernbanemuseum.
”Kultur på Skinner” udbydes som to rejsepakker – en form for rundrejsebillet for hver af de to uger, hvor man bliver en del af tidsrejsen. En enstående chance til at opleve mere end 100 års kulturarv med relation til kollektiv trafik i hele landet.

Læs mere her: Kultur på skinner

Mange tak for hjælpen

Mange tak for hjælpen

Veteranbanen takker alle der har støttet projektet omkring Handest station.

Lige en tilbagemelding på antallet af støtter, nu hvor stemmeperioden er ovre.
Med jeres hjælp er vores projektet nået på på 705 støtter, det er super flot.
Nu er projektet under bedømmelse af støtteudvalget, så vi krydser fingeren.

Mange tak for hjælpen, uden jer var vi ikke kommet så højt op i støttetilkendegivelserne.

Nyd den kommende weekend og vi håber I kikker forbi hos os en dag.

Med venlig hilsen
Personalet hos veteranbanen.

Hjælp veteranbanen med at skabe et autentisk miljø i Handest (afstemningen slut)

Hjælp veteranbanen med at skabe et autentisk miljø i Handest (afstemningen slut)

Hjælp et spændende formidlings- og kulturarvsprojekt på Handest station på vej.
Mariager-Handest Veteranjernbane (MHVJ) vil gerne have DIN tilkendegivelse af vores nye spændende projekt på Handest station.
Veteranjernbanen er i god udvikling, og vi har igennem det seneste år arbejdet på at skabe en endnu større oplevelse, når turisterne tager turen med Veteranjernbanen fra Mariager til Handest, og vi er nu klar med et spændende projekt om at levendegøre historien på Handest station.
MHVJ købte i 2005 den gamle stationsbygning i Handest, hvor der løbende er skabt aktiviteter og udstillinger. Stationen blev fredet i 2016, og nu er ambitionerne blevet større.
Vi ønsker at udvikle stationen til et spændende kulturarvsmødested understøttet af en efter danske forhold helt unik formidlings- og oplevelsesdimension, der skal engagere og involvere de besøgende, så de selv blive aktører i historiefortællingen. Vi har indledt et samarbejde med Kvorning Design/Kommunikation, der har mangeårig erfaring med at skabe aktive ”virkemidler” til oplevelsesturisme.
Handest station ønskes restaureret, så den fremtræder som i 1930´erne og kan skabe en spændende kulturhistorisk ramme for det unikke formidlingsprojekt, suppleret med turistvenlige udearealer.
Det samlede projekt er stort og kræver derfor mange penge at gennemføre. Derfor søger vi en række fonde om økonomisk støtte. Eksempelvis søger vi RealDanias ”Underværker” – HER HAR VI BRUG FOR DIN HJÆLP!
Vi har brug for din tilkendegivelse af den gode idé, da ansøgningen kun behandles, hvis mindst 200 har ”liket”/kommenteret idéen/projektet positivt inden den 15. februar kl. 12.
Det skal du gøre: Klikke her:

Hjælp veteranbanen med at skabe et autentiske miljø på Handest station

og tryk på knappen ”Støt Projektet”.

Veteranbanen holder “pause”.

Veteranbanen holder “pause”.

Veteranbanen er nu gået i vinterhi, i hvert fald med hensyn til kørsel med passagerer.

Folkene bag veteranbanen vil gerne sig tak til alle der har besøgt banen og er klar til igen at tage i mod mange glade mennesker til næste år.

I den næste tid fortsætte arbejdet med at vedligeholde og restaurere materiellet, så det atter er klar til sæson 2018, hvor vi igen starter ud første søndag i juni.

Vi holder vinterpause

Modelbane i Handest

Modelbane i Handest

Veteranbanen har fået opstillet et modelbaneanlæg, Handest. Modelbanestrækningen går fra Frugtplantagen trinbræt til Handest station og forløber i hele pakhusets længde på Handest station.

Handest i 1:87

Det er folk fra Modelbaneklubben “Gudenåen” i Randers der har opstillet anlægget, man kan læse mere om klubben her: Gudenåen modelbaneklub

Du kan se flere billeder fra anlægget i galleriet.